Thoma Makelaars, met vestigingen in Lochem, Deventer, Apeldoorn, Brummen, Ruurlo, Gorssel, Rijssen en Zutphen
 
Landgoed Look
HOLTEN
terug naar aanbod

Landgoed Look ligt in een laagte tussen de stuwwallen van de Holterberg en van Markelo. Kenmerkend voor deze plek zijn de landschappelijke overgangen van bos naar weide Dit is een kleinschalig landschap, waar een beekje door heen loopt. Het is ook een grondwaterbeschermingsgebied. Tussen de bossen op de stuwwallen is een ecologische verbindingszone geprojecteerd. Initiatiefnemer van het landgoed is de Stichting het Lookerveld, waarin verschillende grondeigenaren samenwerken. Het ontwerp is gemaakt door Copijn tuin- en landschapsarch
...lees verder  

Landgoed Look ligt in een laagte tussen de stuwwallen van de Holterberg en van Markelo. Kenmerkend voor deze plek zijn de landschappelijke overgangen van bos naar weide Dit is een kleinschalig landschap, waar een beekje door heen loopt. Het is ook een grondwaterbeschermingsgebied. Tussen de bossen op de stuwwallen is een ecologische verbindingszone geprojecteerd. Initiatiefnemer van het landgoed is de Stichting het Lookerveld, waarin verschillende grondeigenaren samenwerken. Het ontwerp is gemaakt door Copijn tuin- en landschapsarchitecten, Maas Architecten en Arcadis Heidemij Advies.

Veel aandacht gaat uit naar het ontwerp van het centraal gelegen landhuis. De architectuur is geïnspireerd op het Yin-Yang teken en stelt de integratie van wonen, werken, natuur en landschap voor. Het is prominent gesitueerd op de top van een heuvel in een nieuwe waterpartij aan de beek. Vanuit alle richtingen komen er zichtlijnen op het gebouw. Het landgoed draagt bij aan de versterking van het kleinschalige landschap, natte natuurontwikkeling langs de beek en de realisering van de gewenste bosverbinding middels diverse nieuwe boselementen. Alle wegen rondom het landgoed worden voorzien van een laanbeplanting en er komt een netwerk van fiets-, wandel- en ruiterpaden.

Leerpunten en aanbevelingen
“Te veel regels en beperkingen ontmoedigen het particuliere opdrachtgeverschap voor nieuwe landgoederen,” aldus dhr. Westerink van de Provincie Overijssel. “Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat de Provincie en de betreffende gemeenten beleid helder en open maken voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen op hun grondgebied. Er moet een provinciaal en vervolgens een gemeentelijk kader zijn voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn. De Provincie Overijssel heeft ervoor gekozen op basis van het experiment haar streekplan aan te passen en zo de mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe landgoederen te verruimen. Zo is er een kader op provinciaal niveau en kunnen de gemeenten het stokje overnemen. Want wanneer het planstadium de realisatie nadert en het planproces meer naar de individuele gemeenten verschuift, is het belangrijk de continuïteit in de gaten te houden. Het gevaar is dat later de hele planvorming nog eens dunnetjes wordt overgedaan.”

Vervolg uitvoeringstraject
In maart 2000 heeft het provinciaal bestuur besloten om medewerking te verlenen aan de realisering van de landgoederen. De juridische en planologische procedures werden in januari 2002 gestart. In 2003 werd het experiment afgerond met een evaluatie. Conclusie was dat de verwachte maatschappelijke meerwaarde van nieuwe landgoederen wordt waargemaakt, maar dat het proces vraagt om stroomlijning gericht op waarborging van de kwaliteit en duurzaamheid. Op grond hiervan is het experiment omgezet in structureel beleid en zijn de mogelijkheden verruimd. In de concept streekplanherziening van maart 2005 is het nieuwe provinciale uitvoeringskader omschreven. Een nieuw landgoed moet minimaal 10 ha groot zijn, met één landhuis van allure. Per 5 ha extra groen mag één extra woning worden gebouwd. Tenminste 30% van het nieuwe landgoed bestaat uit nieuw bos of ander natuurdoeltype conform de Natuurschoonwet en 90% van het terrein is openbaar toegankelijk. Vervolgens kunnen gemeenten, eventueel in onderlinge samenwerking, een eigen uitvoeringskader opstellen.

Inmiddels zijn er van de geplande landgoederen nog drie overgebleven. Twee plannen sneuvelden in een vergevorderd planstadium. De drie resterende nieuwe landgoederen verkeren nog steeds in de planfase, al is voor één landgoed al wel bos aangeplant. De realisatie van nieuwe landgoederen lijkt dus in Overijssel vooralsnog moeizaam te verlopen.

Toch vangt Westerink ook positieve signalen op: “verschillende nieuwe initiatiefnemers hebben zich inmiddels bij de Provincie Overijssel aangemeld voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Verassend is dat het lang niet alleen gaat om rijke particulieren, maar met name om boeren die de toekomstmogelijkheden van hun bedrijf willen vergroten met de aanleg van een landgoed en de bouw van een verhuurbaar landhuis”.1.000.000,-
Kosten Koper    
 
 
Meer informatie
Bekijk de ligging van deze woning
Doorsturen per email
Neem contact op of maak een afspraak
   
Contactgegevens
Thoma Makelaars Lochem
Prins Bernhardweg 7
7241 DH Lochem
T 0573 - 222 444
F 0573 - 222 445
E info@thoma.nl
 
Uw makelaar

Roelof Vos
Makelaar o.g.
Informatie delen
 
 
 
 
Thoma Makelaars
 
 
Uw huis verkopen
Een huis kopen
Taxaties
Hypotheken
Bieden vanaf
Panoramakeuring
Aanbod
Verhuisservice
Woningruil
Onlinebezichtigen.nl
Gratis inschrijven
Contact opnemen
Bedrijfsprofiel
Adverteren
Disclaimer
© by SiteWork